if(function_exists('fhs_display_front')) { echo fhs_display_front(); }
lis
16
2019

Instalacja kernela R w Jupyter

Wymagania wstępne:

 1. Zainstalowany pakiet Anaconda lub Miniconda, wskazana aktualizacja:
  conda update --all
 2. Zainstalowany R – niezbędne biblioteki dodajemy w konsoli R lub z poziomu Jupytera, w razie potrzeby zaktualizuj.

Instalacja IRkernel w konsoli Rterm

Z reguły po instalacji wymaganych narzędzi, które chcemy połączyć, czyli pakietu R i Jupyter’a wystarczy podać kolejne polecenia:

 1. install.packages('IRkernel')
 2. IRkernel::installspec()

Jeżeli jednak pojawiają się problemy należy to samo zrobić, ale z R uruchomionego w konsoli Anaconda – tak jak poniżej.

Instalacja IRkernel w konsoli Anaconda

 1. Uruchom konsolę Anaconda.
 2. Zainstaluj IRkernel za pomocą polecenia:
  conda install -c r r-irkernel
  Potwierdź [y] instalowanie wszystkich zależnych pakietów.
 3. Przejdź do folderu w którym znajduje się R, którego kernel chcemy dołączyć do Jupytera np. cd C:\Program Files\R\R-4.0.0\bin
 4. Uruchom R – R.exe
 5. Zainstaluj kernel:
  • install.packages('IRkernel')
  • IRkernel::installspec()

Weryfikacja instalacji

 1. Uruchom Jupyter za pomocą polecenia jupyter lab albo jupyter tree
 2. Utwórz nowy notebook z kernelem R
 3. Sprawdź czy przypisany jest kernel odpowiedniej wersji:
  • R.Version()
Share this…

Related Posts

O Autorze: Henryk Marjak

Adiunkt w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów, Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Z wykształcenia elektronik (Politechnika Szczecińska) i doktor nauk ekonomicznych (SGGW).

Napisz komentarz