if(function_exists('fhs_display_front')) { echo fhs_display_front(); }
kwi
30
2020

Matlab – migracja do nowej wersji – przeniesienie ustawień

Jak podkreśla wielu użytkowników przejście na wyższa wersję Matlab nie jest czynnością automatyczną. Użytkownicy, którzy chcieliby sprawnie przenieść ze starej wersji informacje o ustawionych katalogach, skonfigurowanego wyglądu – podziału poszczególnych okienek powinni przygotować się na wykonanie kilku dodatkowych czynności. Jest to i tak znacznie mniej czasochłonne niż „ręczna” zmiana ustawień.

Poszczególne kroki mogą różnić się w zależności od wersji, z której i do której się przenosimy. Autor sprawdził prawidłowość działania przy migracji z wersji 2019b (StaraWersja) do 2020a (NowaWersja). Wszystkie ustawienia udało się sprawnie przenieść. Jeżeli chodzi o przeniesienie toolboxów należy to zrobić ręcznie w trakcie instalacji nowej wersji. Warto zapisać je do pliku ze starej wersji np. za pomocą polecenia: writetable(struct2table(ver),"toolboxes.txt") .

Utworzenie katalogu z ustawieniami dla NowejWersji

  1. Uruchom NowąWersję Matlaba, następnie ją zamknij.

Usunięcie pliku History.xml z NowejWersji

2. Przejdź do katalogu:
„C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\NowaWersja
i usuń plik „History.xml”.

Skopiowanie ustawień pomiędzy wersjami

3. Skopiuj ustawienia StarejWersji – zawartość katalogu:
„C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\StaraWersja„.
4. Wklej skopiowaną zawartość do katalogu:
„C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB\NowaWersja„.
Potwierdź możliwość nadpisywania plików.

Skopiowanie definicji domyślnych, dostępnych katalogów roboczych

5. Przejdź do katalogu z zainstalowaną starą wersją:
„C:\Program Files\MATLAB\StaraWersja\toolbox\local”, otwórz w edytorze tekstu, plik „pathdef.m”.
6. Skopiuj zawartość znajdującą się pomiędzy frazami: „%%% BEGIN ENTRIES %%%” a „matlabroot…”.
7. Przejdź do katalogu z zainstalowaną nową wersją:
„C:\Program Files\MATLAB\NowaWersja\toolbox\local”, otwórz w edytorze tekstu, plik „pathdef.m”.
8. Wklej w pliku „pathdef.m” NowejWersji , po frazie: „%%% BEGIN ENTRIES %%%”, wcześniej skopiowaną zawartość i zapisz plik.
Jeśli pojawiłyby się problemy z zapisywaniem nowej wersji pliku „pathdef.m”, należy uruchomić edytor tekstu z uprawnieniami administratora.

Ponowne uruchomienie Matlab NowaWersja

9. Uruchom NowąWersję Matlaba. Jeśli pojawią się w trakcie uruchomiania komunikaty o błędach, zamknij i uruchom ponownie.
Jak napisałem we wstępie dla podanych wersji nie powinno być problemów.

Share this…

Related Posts

O Autorze: Henryk Marjak

Adiunkt w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów, Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Z wykształcenia elektronik (Politechnika Szczecińska) i doktor nauk ekonomicznych (SGGW).

Napisz komentarz