if(function_exists('fhs_display_front')) { echo fhs_display_front(); }

O mnie

Nazywam się Henryk Marjak. Pracuję jako adiunkt w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów, Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Z wykształcenia jestem elektronikiem (Politechnika Szczecińska) i doktorem nauk ekonomicznych (SGGW).

Zainteresowania związane z warsztatem pisania naukowego skierowały mnie w stronę skutecznych narzędzi pomocnych w pracy naukowca:  Mendeley – zarządzanie bibliografią oraz tworzenie i zarządzanie grupami naukowymi ( jestem doradcą – Mendeley Advisor); Overleaf –  system tworzenia i publikowania dokumentów  w Latex’u; figshare –  platforma self-publishingu i przechowywania danych; Docear – m.in. tworzenie map myśli, generowanie szkicu artykułu i zarządzanie bibliografią; OneNote/Evernote – narzędzia pomocne w gromadzeniu i zarządzaniu notatkami; GoogleDrive/DropBox – dysk w chmurze: dostęp do swoich materiałów z różnych urządzeń (notebook, tablet, smartfon, PC).

Sciteclab.com - Henryk Marjak MariakResearch papers by Henryk Marjak

Z racji zainteresowań naukowych inteligencją obliczeniową związany jestem z IEEE Computational Intelligence Society. Należę również do IEEE Cloud Computing Community. W IEEE posiadam stopień Senior Member.

Z części dydaktycznej mojej pracy wynika zainteresowanie zdalnymi formami edukacji oraz zastosowaniem gier w dydaktyce.

Henryk Marjak